Vegotland
Regler för utställare:

  1. Mässan är öppen för alla som har veganska produkter eller tjänster i sitt sortiment.
  2. För att kunna delta behöver du ställa ut ett produktsortiment, smakprover, tjänster, information eller bedriva marknadsföring/försäljning av produkter som är 100% veganska under mässan. Det innebär att det ska vara fritt från animalier samt icke djurtestat. Spårämnen av animalier går bra om det kommuniceras tydligt.
  3. Eventuella övriga icke-veganska produkter från ert sortiment bör inte marknadsföras eller tas med under mässan. Om ni är osäkra på om någon produkt är vegansk, kontakta oss via vegotland@gmail.com så hjälper vi dig att göra en bedömning.
  4. Allergener och spårämnen ska skrivas ut tydligt och påtalas muntligt för besökare innan de smakar eller köper något. Produkter med spår av mjölk eller spår av andra animaliska ingredienser räknas som veganska eftersom det inte är en tillsatt ingrediens.
  5. Ni kommer inte kunna servera hela matportioner eller i mässhallen om inte annat har överenskommits med Vegotland innan anmälan. Smakprover är OK. Om ni är intresserade av att sälja hela portioner med mat, fika eller dryck kan ni kontakta oss för möjligheter till samarbete, eller boka en plats för food truck/tält utanför mässlokalen.
  6. Vegotland fokuserar främst på mat och livsstil. Endast inbjudna organisationer får värva medlemmar samt sprida informationsmaterial och budskap på mässområdet. Budskapen som sprids ska vara positiva och lösningsfokuserade.

 

Regler för volontärer:

Vegotland Ideell förening är en demokratisk och fredlig organisation grundad januari 2019 vars nyckelvärderingar är hållbarhet, ickevåld, jämställdhet och medkänsla. Vårt budskap om den veganska livsstilen som en fredlig väg för djuren, hälsan och miljön vill vi sprida genom inspiration, information och genom att arrangera veganska evenemang på Gotland. Därför är det viktigt att alla som arbetar för oss delar dessa värderingar.

1. Vegotland Ideell Förening kan neka personer att bli volontärer där tvivel råder kring om volontärens värderingar överensstämmer med föreningens. Exempel på detta kan vara kopplingar till extrema organisationer eller aktörer som på annat sätt kan skada Vegotlands och dess sponsorers anseende eller dess samarbetspartners.

2. Under arbetet med mässan är mat och livsstil i fokus. Vi ber därför att våra volontärer inte bedriver något slags påverkansarbete, varken muntligt eller genom budskap på kläder eller skyltar. Du får inte dela ut informationsmaterial, visa filmer, bilder eller politiska budskap på mässområdet eller under tiden du jobbar för oss och bär arbetskläder.

3. Vegotland ideell förening kan självfallet inte hållas ansvarig för dess volontärers, gästers eller medlemmars politiska åsikter, handlingar eller engagemang utanför arbetet med mässan. Som ideell förening är vi en öppen organisation som välkomnar alla som följer våra stadgar och delar vårt syfte.

4. Medan du jobbar för/hjälper och är kopplad till Vegotlands verksamhet är du en representant för oss. Under mässan är det självklart inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger. Rökning får inte ske i arbetskläder eller på/precis utanför mässområdet. 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial